Піротехніка
Піротехніка
Горіння вибухових речовин Горіння  вибухових  речовинГоріння вибухових речовин: Як відомо, існують дві форми швидкого хімічного перетворення - горіння й детонація. Вони мають різні швидкості поширення...


Контактні дані Москва г., Нарвская вул., 1а
Тел.: +7 (495) 451 - 39 - 61
Факс: +7 (495) 490 - 27 - 33
Установка газової детонації Установка газової детонаціїВирішимо наступне завдання: В установці газової детонації для морської сейсмічної розвідки використовується суміш пропану з киснем. Розрахувати швидкості детонації (м/с) для стехиометрических сумішей кисню із пропаном. У певні...
Тепловий вибух Тепловий вибухХоча теплота реакції терміту приблизно в 2,3 рази вище теплоти вибухового розкладання тротилу, його горіння протікає спокійно; продукти, що утворяться, навіть при тих температурах, до яких вони розігріваються, залишаються рідкими. Але коштує...
Підготовка повітряного вибуху Підготовка повітряного вибухуПідготовка повітряного вибуху (а звичайно застосовуються групові заряди) займає досить багато часу. І, нарешті, повітряні вибухи значно менш ефективні, чим вибухи в шпарах. Дійсно, при вибухах у повітрі ґрунту, як ми вже відзначали,...
Повітряні вибухи Повітряні вибухиЯкщо, навпроти, той тиск за фронтом хвилі знижується за настільки малий проміжок часу, що система практично не встигне деформуватися й подальші деформації її будуть визначатися придбаним нею кількістю руху, а отже,...
Підготовка повітряного вибуху
Характер порушуваних коливань у великій мері залежить від виду p(t) на границі еквівалентної порожнини. Різного роду теоретичні рішення якісно досить вірно відбивають характер процесу: зростання амплітуди й періоду хвилі з масою заряду; зсув спектра хвилі в область низьких частот при зменшенні в навколишній заряд середовищу; неоднакова для різних частот залежність спектральних амплітуд від маси заряду й т.д. Однак при зіставленні результатів експерименту з теоретичними даними, як правило, спостерігається помітна кількісна розбіжність.

Це цілком природно, тому що насамперед ґрунт не є ідеально-пружним середовищем, а імпульс, що діє на поверхню "порожнини", за формою сильно відрізняється як від сходинки,. так і від дельта-функції, причому форма імпульсу залежить від маси заряду й властивостей навколишній заряд ґрунту. Нарешті, у розглянутих рішеннях виключені всі непружні процеси, а саме в зоні пластичних деформацій і відбувається формування хвилі стиску. У зв'язку із цим без застосування умов, що характеризують нелінійні процеси в ближній зоні вибуху, теорія не зможе задовільно пояснити результати експерименту. Далі будуть широко використані експериментальні дані ряду дослідників.

Основними характеристиками заряду ВВ, які можуть впливати на ефект вибуху й, отже, на параметри порушуваної пружної хвилі, є: швидкість детонації D, початкова щільність р0, бризантность, питома теплота вибуху q, працездатність і, нарешті, що виділилася при вибуху енергія. Між перерахованими характеристиками є ряд функціональних залежностей. Дійсно, швидкість детонації D питома теплота вибуху для ВВ одного типу однозначно пов'язані з початковою щільністю заряду.

При вибуху заряду масою G виділяється енергія. Працездатність для В У з подібним складом продуктів вибуху можна приблизно вважати пропорційній величині q. Бризантность характеризує дія вибуху на контактуючу із зарядом перешкоду, зв'язане не з повним імпульсом вибуху, а лише з його головною частиною й обумовлене початковими тиском і швидкістю продуктів детонації. Отже, бризантность є однозначною функцією р0 і D. Викладене вище дозволяє вважати, що властивості ВВ досить повно визначаються Питомою теплотою вибуху q і швидкістю детонації D.

Результати експериментів, виконаних різними дослідниками, показали, що амплітуда й частотний спектр порушуваних пружних коливань для ряду ВВ визначаються енергією, що виділилася при вибуху, Е, тобто масою заряду й питомою теплотою вибуху q, і практично не залежать від швидкості детонації D у межах зміни останньої від 3500-4000 до 8000 м/с, т. е в діапазоні, характерному для ВВ, що випускаються промисловістю.
2009-2014 - Copyright