Піротехніка
Піротехніка
Горіння вибухових речовин Горіння  вибухових  речовинГоріння вибухових речовин: Як відомо, існують дві форми швидкого хімічного перетворення - горіння й детонація. Вони мають різні швидкості поширення...
rolety-kiev.com.ua тканевые ролеты киев

Контактні дані Москва г., Нарвская вул., 1а
Тел.: +7 (495) 451 - 39 - 61
Факс: +7 (495) 490 - 27 - 33
Установка газової детонації Установка газової детонаціїВирішимо наступне завдання: В установці газової детонації для морської сейсмічної розвідки використовується суміш пропану з киснем. Розрахувати швидкості детонації (м/с) для стехиометрических сумішей кисню із пропаном. У певні...
Тепловий вибух Тепловий вибухХоча теплота реакції терміту приблизно в 2,3 рази вище теплоти вибухового розкладання тротилу, його горіння протікає спокійно; продукти, що утворяться, навіть при тих температурах, до яких вони розігріваються, залишаються рідкими. Але коштує...
Підготовка повітряного вибуху Підготовка повітряного вибухуПідготовка повітряного вибуху (а звичайно застосовуються групові заряди) займає досить багато часу. І, нарешті, повітряні вибухи значно менш ефективні, чим вибухи в шпарах. Дійсно, при вибухах у повітрі ґрунту, як ми вже відзначали,...
Повітряні вибухи Повітряні вибухиЯкщо, навпроти, той тиск за фронтом хвилі знижується за настільки малий проміжок часу, що система практично не встигне деформуватися й подальші деформації її будуть визначатися придбаним нею кількістю руху, а отже,...
Лійки нормального викиду
Лійки називають лійками нормального викиду, відповідно лійками посиленого або ослабленого викиду. Праву частину вираження можна представити у вигляді суми двох членів, з яких перший, утримуючий, відповідає марної для викиду роботі пластичної деформації, струсу й т.д., а другій, що включає, пропорційний безпосередньо роботі викиду й швидко росте зі збільшенням W.

Видима глибина лійки для посиленого викиду може бути оцінена по формулі. Шар ґрунту при вибуху на викид спочатку рухається аналогічно відповідному шару при вибуху повного камуфлету (пунктирні криві), потім внаслідок впливу вільної поверхні рух ґрунту прискорюється. Чим ближче шар ґрунту до поверхні, тим сильніше це прискорення й тем швидше воно позначається.

Існують дві причини такого прискорення. Насамперед наявність вільної поверхні обмежує приріст маси ґрунту, що утягується в рух хвилею стиску, що приводить до зменшення напруг у ґрунті. У результаті зменшуються втрати енергії на нагрівання ґрунту, а приплив енергії від продуктів, що розширюються, вибуху до маси, що рухається, ґрунту залишається, принаймні, тим же, що й при камуфлетном вибуху.

Таким чином, динамічна рівновага, що мала місце при вибуху повного камуфлету, порушується й приплив енергії починає перевищувати витрати на пластичне деформування й розігрів ґрунту. Крім того, прискорене рух ґрунту в напрямку вільної поверхні приводить до порушення симетрії, у зв'язку із чим в одиницю тілесного кута в напрямку до вільної поверхні продуктами вибуху буде передана більша енергія, чим у протилежному напрямку.

Посилення руху ґрунту в напрямку вільної поверхні при вибуху на викид приводить до ослаблення енергії хвилі стиску, що поширюється у зворотному напрямку. При величина Ар незначно відрізняється від максимальної. При зменшенні W понад зазначену величину ущільнення Ар помітно слабшає. Аналогічний характер залежності від W, як ми вже відзначали вище, має інтенсивність хвилі стиску

Поводження хвиль стиску в шаруватих ґрунтах: На характер поля тисків, створюваного вибухом у ґрунті, крім вільної поверхні впливають властивості шарів ґрунту, що оточують вогнище вибуху, і взаємне розташування цих шарів. Залежно від співвідношення між щільністю й стискальністю вихідного шару ґрунту (у якому виробляється зривши) і подстилающего хвиля може відбиватися від границі їх роздягнула у вигляді хвилі стиску, або у вигляді хвилі розтягання. Звичайно підстильні шари більше щільні й менш стисливі, і вибухова хвиля, що рухається зверху, відбивається від границі роздягнула у вигляді хвилі стиску
2009-2014 - Copyright